2015 Xavier Vignon, Arcane XV Le Diable, Rhône, France

tomcats 第二级酒庄庄主

发表于:2020/9/28 10:42:57  |  最后修改于:2020/9/28 10:42:57

来自:tomcats楼主

2015 Xavier Vignon Vin de France Arcane XV Le Diable (750ml)

Mourvedre from Rh?ne, France帕克94分 

 

典型的罗纳河特征。

果味浓郁,

蓝莓,黑莓,

草药,香料,

层次饱满,

很好的纯度,

甜度有加,

酸度丰富。

丹宁清淡,柔和。

 

Alcohol By Volume: 15.0%


1共1页


登录后再发言